خرید فالوور اینستاگرام

فالوور ایرانی

سرور ۱ - ظرفیت ۲,۰۰۰ فالوور
هزار تومان ۲
شروع از
 • ریزش طبیعی
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • عدم نیاز به فالو کردن دیگران
 • حداقل سفارش ۲۰۰ فالوور
پر طرفدار

فالوور ایرانی

سرور ۲ - ظرفیت ۱۰,۰۰۰ فالوور
هزار تومان ۱۲
شروع از
 • ریزش طبیعی
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • عدم نیاز به فالو کردن دیگران
 • حداقل سفارش ۱۰۰۰ فالوور

فالوور ایرانی

سرور ۳- ظرفیت تا ۲۰,۰۰۰ فالوور
هزار تومان ۲۶
شروع از
 • ریزش طبیعی
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • عدم نیاز به فالو کردن دیگران
 • حداقل سفارش ۲۰۰۰ فالوور

فالوور ایرانی

سرور ۴ - ظرفیت تا ۱۰۰,۰۰۰ فالوور
هزار تومان ۲۲۵
شروع از
 • ریزش طبیعی
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • عدم نیاز به فالو کردن دیگران
 • حداقل سفارش ۱۵,۰۰۰ فالوور
حرفه ای پسند

لایک اینستاگرام

لایک ایرانی

ظرفیت تا ۳۰۰۰ لایک
تومان ۵
هر لایک فقط
 • سرعت بسیار عالی
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • عدم نیاز به لایک کردن دیگران
 • حداقل سفارش ۵۰۰ لایک
پر طرفدار

مولتی لایک ایرانی

۵ پست آخر
تومان ۸
هر لایک فقط
 • سرعت بسیار عالی
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • عدم نیاز به لایک کردن دیگران
 • حداقل سفارش ۱۰۰۰ لایک

مولتی لایک ایرانی

۱۰ پست آخر
تومان ۱۸
هر لایک فقط
 • سرعت بسیار عالی
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • عدم نیاز به لایک کردن دیگران
 • حداقل سفارش ۲۰۰۰ لایک

لایک خودکار

۵ پست آینده
تومان ۲۵
هر لایک فقط
 • سرعت بسیار عالی
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • عدم نیاز به لایک کردن دیگران
 • حداقل سفارش ۱۰۰۰ لایک
حرفه ای پسند

لایک اینستاگرام

لایک خارجی

ظرفیت تا ۵۰۰۰ کاربر
تومان ۱۸
هر لایک فقط
 • سرعت بسیار عالی
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • عدم نیاز به لایک کردن دیگران
 • حداقل سفارش ۱۰۰۰ لایک
پر طرفدار

لایک خارجی

ظرفیت تا ۱۵۰۰۰ کاربر
تومان ۱۷
هر لایک فقط
 • سرعت بسیار عالی
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • عدم نیاز به لایک کردن دیگران
 • حداقل سفارش ۲۰۰۰ لایک
حرفه ای پسند

بازدید اینستاگرام

بازدید ویدئو

بازدید مستقیم
تومان ۱
هر کا فقط
 • سرعت بسیار مطلوب
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • لایک تصادفی و رایگان
 • حداقل سفارش ۲۰۰۰ ویو
پر طرفدار

بازدید ویدئو

مستقیم + ایمپرسشن
هزار تومان ۵
شروع از
 • سرعت بسیار مطلوب
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • لایک و فالوی تصادفی و رایگان
 • حداقل سفارش ۱۰۰۰ ویو
حرفه ای پسند

بازدید IGTV

سرعت و کیفیت عالی
هزار تومان ۲
شروع از
 • سرعت بسیار مطلوب
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • فالوی تصادفی و رایگان
 • حداقل سفارش ۱۰۰۰ ویو
پر طرفدار

بازدید استوری

سرعت و کیفیت عالی
هزار تومان ۶
شروع از
 • سرعت بسیار مطلوب
 • عدم نیاز به رمز اکانت
 • فالو و رأی تصادفی و رایگان
 • حداقل سفارش ۱۰۰۰ بازدید
پر طرفدار
خدمات شبکه های اجتماعی

ممبر تلگرام

ممبر فیک کانال

بدون سین
هزار تومان ۹
شروع از
 • اعضای فیک و غیر واقعی
 • سرعت بسیار بالا
 • ریزش دارد
 • سین ندارد
 • حداقل سفارش ۱۰۰۰ ممبر
پر طرفدار

ممبر واقعی کانال

ایرانی، اد اجباری
هزار تومان ۲۲
شروع از
 • اعضای واقعی و ایرانی
 • سرعت متوسط
 • ریزش دارد
 • سین عادی
 • حداقل سفارش ۱۰۰۰ ممبر
پر طرفدار

ممبر واقعی کانال

ایرانی، اد اجباری و پنهان
هزار تومان ۲۹
شروع از
 • اعضای واقعی و ایرانی
 • سرعت بسیار بالا
 • ریزش دارد
 • سین نامشخص
 • حداقل سفارش ۱۰۰۰ ممبر
پر طرفدار

ممبر واقعی

ایرانی، اد از طریق پاپ آپ
هزار تومان ۱۰۰
شروع از
 • اعضای واقعی و ایرانی
 • سرعت پایین
 • ریزش دارد
 • سین بالا از پست های آخر
 • حداقل سفارش ۱۰۰۰ ممبر
حرفه ای پسند

ممبر تلگرام

ممبر فیک گروه

درهم - سرعت بالا
هزار تومان ۳۰
شروع از
 • اعضای فیک و غیر واقعی
 • سرعت بسیار بالا
 • ریزش عادی

ممبر واقعی گروه

سرعت متوسط - ایرانی
هزار تومان ۳۵
شروع از
 • اعضای واقعی و ایرانی
 • سرعت مناسب
 • ریزش عادی
پر طرفدار
با تبلیغات نوتیفیکشن کسب و کارت رو منفجر کن!
ارسال تبلیغات شما به همراه توضیح و لینک و عکس به صدها هزار کاربر در سراسر ایران و نمایش در نوتیفیکشن گوشی موبایل
تبلیغات حرفه ای

لیست سرویس‌ها